17 oktober 2012

"obligatory enrolment"

jag sitter och funderar på det här med anmälningsplikt. i Sverige så har alla inom vård och omsorg den plikten, likväl som skolan har en anmälningsplikt vid minsta lilla misstanke om att någonting inte står rätt till. jag googlade precis i ett försök att se om det finns någon liknande plikt för föräldrar, men det verkar inte så. (jag är en jävel på att googla fram saker.) jag tycker dock att det borde finnas. tyvärr vet jag inte hur det skulle fungera i praktiken, speciellt inte om det är en förälder som är förövare och det bara finns en sådan i hemmet. men rent allmänt, så tycker jag att även föräldrar borde ha en anmälningsplikt vid sådan misstanke.

det kan tyckas vara oetiskt att som förälder vara tvungen att anmäla om det egna barnet far illa i det egna hemmet, antingen av förälder, syskon eller annan anhörig - men jag ser det snarare som en skyldighet. genom att vara medveten om vad ett barn blir utsatt för, så kommer också ett ansvar. ett ansvar som man som vuxen måste vara villig att leva upp till, då det aldrig är barnets uppgift att ha ett ansvar på den nivån. de vuxna ska finnas där för att skydda barnen och då får man helt enkelt ta till alla medel som krävs för att detta ska kunna uppnås. barn måste få vara barn och det är de vuxnas uppgift att faktiskt låta dem vara det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar