10 maj 2012

"you said that you could let it go"

"now and then i think of when we were together
like when you said you felt so happy you could die
told myself that you were right for me
but felt so lonely in your company
but that was love and it's an ache i still remember

you can get addicted to a certain kind of sadness
like resignation to the end, always the end
so when we found that we could not make sense
well you said that we would still be friends
but i'll admit that i was glad it was over
...
now and then i think of all the times you screwed me over
part of me believing it was always something that i'd done
but i don't wanna live that way
reading into every word you say
you said that you could let it go
and i wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know"

jag vet inte när förändringen började komma inom mig. det har funnits folk omkring mig som har påpekat att de har sett någon form av förändring i mitt beteende och i mina ord, men det är ingenting som jag har lagt märke till. kanske beror det på att E så länge har sagt att det inte spelar någon roll om man vet hur det är eller ska vara, om man inte känner det inifrån och ut. och det har jag inte gjort. men mina känslor börjar förändras. inte mot de jag har mig nära här, som jag träffar varje dag. men mot de som inte reagerade som de borde ha gjort. jag känner inte av det dåliga samvetet på samma sätt längre och det är en fruktansvärt skön känsla. kanske börjar det äntligen vända för mig nu? den där förändringen börjar nog kännas av - inuti..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar